2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

Saturday-Sunday, September 26-27, Online: https://collegiate.chess.stream/RAPID CHAMPIONSHIP


STANFORD: Stanford University (stanford.edu)

#USCFNameRatingLichess HandleBye
114230627IM BRYCE TIGLON2498WAChessinator1Z,2Z,3Z,4Z,5Z,6Z,7Z,8Z,9Z
213942431WIM EMILY NGUYEN2348dyrizone
314261574 SETH TALYANSKY2279stalyansky3Z
414116846 SINA MOHAMMADI2163smKarlton
513573825 MIKHAIL MOLODYK1862mmolodyk
615251260 DOUGLAS LI1490vivantyl7Z,8Z,9Z
714304058 MICHAEL HAYASHI1268mikehaya
Total Players: 7 ~ Average All Rating: 1986.86 ~ Average Top 4 Ratings: 2322.00